Hur engagerar man sig för djurets sak?


Vi erbjuder veganska ostar på Nafsikas Trädgård eftersom veganska produkter, i frånvaro av mejeriindustrier, inte skadar djuren. De har också en mycket mindre inverkan på vår planet. Idag lider ett stort antal djur på grund av den massiva livsmedelsindustrin. Uppkomsten av djurorsaken sprider sig gradvis och vi kan se ett uppvaknande av samveten. Den här artikeln kommer att visa dig att att bli vegan innebär att engagera sig för djurens sak.


Varje år hotas, jagas, torteras och dödas miljontals djur på grund av livsmedelsproduktion. Dessa sträcker sig från kycklingar som föds upp i slutna utrymmen som aldrig ser dagens ljus, till grisar fyllda med medicin för att aldrig bli sjuka, till överfiske som dödar miljontals fiskar varje dag som för dem närmare utrotning. Detta är vad som händer i vår värld idag för att tillfredsställa våra "matbehov". Många inser inte att många djur lider genom att göra en enkel handling som att köpa ett paket nötkött. Det är dags att inse konsekvenserna av våra handlingar.

Här är några siffror: